Chat with us, powered by LiveChat

🚛  Hitra dostava 1-2 dni

🔒 100 % Varen nakup

🔝 Garancija na zadovoljstvo

✔ Vračilo v 15ih dneh

Popolnoma Brezplačna dostava (Tudi Plačilo po povzetju!) že 17.4.2024

Ima vaš izdelek napako ali ste nezadovoljni z njim?

O Garanciji

– Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca.

– Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 30 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim izdelkom.

– Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca.

– Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 30 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim izdelkom.

– Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri prodajalcu, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka.

– Posredovanje blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu.

– V primeru, da kupec ne ravna v skladu s pogoji uporabe artikla opisanimi v Garancijskem listu proizvajalca, Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis slednjega Garancijo lahko morebiti zavrne.

Dolžnosti prodajalca v zvezi z garancijo

(1) Za blago iz prejšnjega člena mora proizvajalec ali prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, navodila za sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov. Pri tem je dolžan zagotoviti pooblaščeni servis, razen če sam ne opravlja te dejavnosti.

(2) Pooblaščen je tisti servis, ki ima veljavno pooblastilo proizvajalca, da lahko izvaja servisna dela na proizvodih in ima sklenjeno pogodbo za dobavo originalnih rezervnih delov.

(3) Garancijski list mora biti za potrošnika lahko razumljiv. Kadar je izdelek namenjen prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti garancijski list v celoti v slovenskem jeziku.

(4) Proizvajalec je dolžan zagotoviti popravilo in vzdrževanje izdelka, za čas garancijskega roka oziroma njegovega podaljšanja brezplačno, po poteku le tega pa proti plačilu tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

(5) Tudi po preteku garancijskega roka je proizvajalec dolžan potrošniku zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

(6) Pravice iz garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.

(7) Tudi za rabljeno blago iz 15.b člena mora prodajalec, registriran za opravljanje dejavnosti prodaje rabljenega blaga, ob sklenitvi prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, navodila za sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov. V primeru, da za tako blago v Republiki Sloveniji še ni pooblaščenega servisa, je dolžan zagotoviti pooblaščeni servis, razen če sam ne opravlja te dejavnosti.

(8) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača proizvajalec.

(9) Proizvajalec mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar in pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in da napake odpravijo najkasneje v skupnem roku 30 dni od dneva, ko je dajalec garancije oziroma pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno odpravo okvare in pomanjkljivosti izdelka. Če proizvajalec tega v tem roku ne stori, mora potrošniku brezplačno nadomestiti tak izdelek z enakim novim in brezhibnim izdelkom.

(10) Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katerega le ta uveljavlja garancijo, zagotovi brezplačno uporabo podobnega izdelka.

(11) V primeru, da proizvajalec oziroma pooblaščeni servis tega potrošniku ne zagotovi, ima potrošnik pravico do povračila škode, ki jo je pretrpel zaradi tega, ker stvari ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Odstop od pogodbe

Izdelek, želite vrniti oziroma odstopiti od pogodbe?

– Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (e-naslov: info@bigbro.si, , prosimo, da to storite preko emaila saj bo tako zaradi morebitne mobilne zasedenosti časovna natančnost najboljša), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti na dan prevzema. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Neprevzem pošiljke se ne šteje za odstop od pogodbe, zato bomo stranki izstavili račun v višini poštnine. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

– Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

– Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema informacije o odstopu od pogodbe. Prejeta plačila vam bomo vrnili z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili ob nakupu, razen če ne želite drugačnega načina vračila. Najhitrejši in najpreprostejši način vračila je na vaš TRR (osebni račun). V primeru, da se odločite za takšen način vračila, prosimo da nam sporočite številko osebnega računa ali ga zapišete v obrazec za vračilo blaga, na zadnji strani računa.

– Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

– Od pogodbe lahko odstopi samo fizična oseba ( s.p. in pravne osebe te možnosti nimajo)

Vse pravice potrošnika v zvezi z odstop od pogodbe natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov. Za ogled kliknite na naslednji LINK: Vse v zvezi s Odstopom od pogodbe je opisano od člena 43 do člena 43.g

Postopek Vračila

– Ko vračate artikle prodajalcu (Malenkosti d.o.o. Spletna trgovina BigBro.si),prosimo, da priložite račun ali kopijo računa.

– Zaradi lažje obravnave in sledljivosti prosimo, da pošiljki tudi priložite Izpolnjen obrazec, ki zadeva vaše vračilo.

Obrazec za odstop od pogodbe: Obrazec za Odstop od Pogodbe

Obrazec za reklamacijo izdelka: Obrazec za Reklamacijo Izdelka

– Naslov za posredovanje (pošiljanje) artiklov prodajalcu je Malenkosti d.o.o., Kajuhova 31b, 2310 Slovenska Bistrica.

– Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke (Priporočene pošiljke) in da artikle ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite prejeto embalažo oziroma drugo ustrezno varno embalažo). V primeru težav z dostavo vrnjenega paketa, neuspele dostave slednjega, izgube paketa ki je vedno vidna na sledenju paketa se obrnite na dostavno službo, za poškodbe paketa s strani dostavne službe med vračanjem paketa ne odgovarjamo. Za vrnjen paket odgovarjamo izrecno od trenutka, ko smo ga prejeli.

– Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

– Neprevzem oziroma zavrnitev paketa dostavni službi ni pravilen odstop od pogodbe, saj je kupec po ZVPotu dolžan sam kriti stroške vračanja paketa. Ob ne prevzemu paketa bomo kupcu izstavili račun, kjer mu bomo zaračunali strošek vračanja paketa v vrednosti poštnine, ki bo takrat aktualna pri pogodbenem partnerju Pošti Slovenije (trenutno je to 5,65€ po veljavnem ceniku Pošte Slovenije za mali Poslovni paket z odkupnino).

 

Osebnih prevzemov reklamacij in odstopov od pogodbe ne sprejemamo.

 

Pritožbe oziroma reševanje sporov

Kupcu je v skladu z 11. točko 1. odstavka 43.b. člena ZVPot, podana možnost reševanja spora izvensodno. Pritožbe, prosimo, da nam stranke/potrošniki posredujejo v pisni obliki pošljejo na sedež podjetja ali na e-naslov: info@bigbro.si . Več v zvezi z izvensodnim reševanjem sporov ter drugimi pravnimi sredstvi si oglejte na naslednjem linku: Vse v zvezi s Možnostmi reševanja sporov je opisano 43.b. členu ZVPot

Dodatne informacije

Kupce prosimo, da se v primerih nejasnosti v zvezi z zgoraj navedenimi odstavki obrnejo na prodajalca, preden uveljavijo postopek o odstopu od pogodbe oziroma reklamaciji izdelka, da posledično zaradi napak oziroma neupoštevanja navodil potrošnika ne pride, do dodatnih nepotrebnih stroškov poštnin oziroma časovne zamude.